Tìm thấy (156) doanh nghiệp tại Huyện Pác Nặm

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ HẢI VÂN

Mã số thuế: 4700281674

Đại diện pháp luật: Lý Thị Thì

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn


TRƯỜNG MẦM NON CAO TÂN

Mã số thuế: 4700261928

Đại diện pháp luật: Mã THị OEN

Địa chỉ: Nà QUạNG, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn


TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO TÂN

Mã số thuế: 4700261910

Đại diện pháp luật: MA VăN AN

Địa chỉ: Nà QUạNG, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn


TRƯỜNG PTDT BT THCS CAO TÂN

Mã số thuế: 4700261903

Đại diện pháp luật: DươNG VăN THIêM

Địa chỉ: Nà QUạNG, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn


UBND XÃ CAO TÂN

Mã số thuế: 4700126453

Đại diện pháp luật: Lường Văn Niên

Địa chỉ: Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM THÀNH

Mã số thuế: 4700188957

Đại diện pháp luật: Phạm Nguyên Soái

Địa chỉ: Thôn Đuông Nưa, xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn


DOANH NGHIỆP TN QUANG NAM BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700207039

Đại diện pháp luật: Nình Quang Đọa

Địa chỉ: Thôn Bản Bón, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG HUỲNH

Mã số thuế: 4700190346

Đại diện pháp luật: Nình Văn Huỳnh

Địa chỉ: Thôn bản Bón, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn


HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VĂN THUẦN

Mã số thuế: 4700277861

Đại diện pháp luật: Mã Văn Thuần

Địa chỉ: Thôn Cốc Lải, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn


HỢP TÁC XÃ XUÂN LỘC

Mã số thuế: 4700272334

Đại diện pháp luật: Quan Văn Hiếu

Địa chỉ: Thôn Thôm Mèo, Xã Xuân La, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn