Tìm thấy (435) doanh nghiệp tại Huyện Chợ Đồn

HỢP TÁC XÃ TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 4700272221

Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Chuyên

Địa chỉ: Bản Lanh, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn


BAN QUẢN LÝ CHỢ YÊN NHUẬN

Mã số thuế: 4700271669

Đại diện pháp luật: Hoàng Thế Vĩnh

Địa chỉ: ., Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN NHUẬN

Mã số thuế: 4700243407

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Mông

Địa chỉ: Bản Lanh, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn


TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN NHUẬN

Mã số thuế: 4700243157

Đại diện pháp luật: Ma Thị Tiềm

Địa chỉ: Bản Lanh, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn


TRƯỜNG MẦM NON YÊN NHUẬN

Mã số thuế: 4700243132

Đại diện pháp luật: Ma Thị Huyền

Địa chỉ: Bản Lanh, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẾ CÔNG

Mã số thuế: 4700132344

Đại diện pháp luật: Đàm Văn Công

Địa chỉ: Bản Pác Là, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn


UBND XÃ YÊN NHUẬN

Mã số thuế: 4700127390

Đại diện pháp luật: Ma Doãn Luân

Địa chỉ: Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn


CHI NHÁNH CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG BẮC KẠN - HẠT QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ 8

Mã số thuế: 4700113373-013

Đại diện pháp luật: Nông Văn Chiến

Địa chỉ: Đon Mạ, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn


CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN THẢO TẠI BẮC KẠN

Mã số thuế: 4600285026-001

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Lệ

Địa chỉ: Thôn Đon Mạ, xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn


DOANH NGHIỆP TN PHƯƠNG NAM BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700202312

Đại diện pháp luật: Tạ Tất Huyền

Địa chỉ: Thôn Pác Là, Xã Yên Nhuận, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn