Tìm thấy (321) doanh nghiệp tại Huyện Na Rì

HỢP TÁC XÃ TRUNG THÀNH - DS

Mã số thuế: 4700281145

Đại diện pháp luật: Lý Văn Giáo

Địa chỉ: Thôn Khung Xa, Xã Dương Sơn, Huyện Na Rì, Bắc Kạn


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP CƯỜNG LỢI

Mã số thuế: 4700268835

Đại diện pháp luật: Lâm Văn Đới

Địa chỉ: Nà Sla, Xã Cường Lợi, Huyện Na Rì, Bắc Kạn


HTX DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, CHẾ TẠO CÔNG CỤ MÁY NÔNG NGHIỆP THÀNH NGÂN

Mã số thuế: 4700264661

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn

Địa chỉ: Nà Tâng, Xã Cường Lợi, Huyện Na Rì, Bắc Kạn


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍ THÀNH BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700255970

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thoan

Địa chỉ: Thôn Nà Sla, Xã Cường Lợi, Huyện Na Rì, Bắc Kạn


CÔNG TY CP AN LỘC

Mã số thuế: 4700195489

Đại diện pháp luật: Lâm Văn Đới

Địa chỉ: Thôn Nà Tâng, Xã Cường Lợi, Huyện Na Rì, Bắc Kạn


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CƯỜNG LỢI

Mã số thuế: 4700193869

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Trần

Địa chỉ: Thôn Nà Chè, Xã Cường Lợi, Huyện Na Rì, Bắc Kạn


TRƯỜNG MẦM NON CƯỜNG LỢI

Mã số thuế: 4700193844

Đại diện pháp luật: Triệu Thị Uyên

Địa chỉ: Thôn Nà Chè, Xã Cường Lợi, Huyện Na Rì, Bắc Kạn


TRƯỜNG TIỂU HỌC CƯỜNG LỢI

Mã số thuế: 4700193851

Đại diện pháp luật: Nông Thị Thảo

Địa chỉ: Thôn Nà Chè, Xã Cường Lợi, Huyện Na Rì, Bắc Kạn


UBND XÃ CƯỜNG LỢI

Mã số thuế: 4700122628

Đại diện pháp luật: Lý Quốc Thường

Địa chỉ: Xã Cường Lợi, Huyện Na Rì, Bắc Kạn


HỢP TÁC XÃ ĐƯỜNG MÍA CƯỜNG LỢI

Mã số thuế: 4700276748

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hộ

Địa chỉ: Thôn Pò Nim, Xã Cường Lợi, Huyện Na Rì, Bắc Kạn