Tìm thấy (284) doanh nghiệp tại Huyện Chợ mới

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700169584

Đại diện pháp luật: Hà Văn Tùng

Địa chỉ: Nà Mố, xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn


TAI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700273810

Đại diện pháp luật: Lê Hùng Xuân

Địa chỉ: Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn


TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700273803

Đại diện pháp luật: Lê Hùng Xuân

Địa chỉ: Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn


TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700273828

Đại diện pháp luật: Lê Hùng Xuân

Địa chỉ: Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn


TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ -CCT CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700273793

Đại diện pháp luật: Lê Hùng Xuân

Địa chỉ: Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn


BQLDA"SK KHU VỰC NGĂN CHẶN VÀ LOẠI TRỪ SỐT RÉT KT ARTEMISININ GIAI ĐOẠN 2018-2020" HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700272038

Đại diện pháp luật: Nông Văn Linh

Địa chỉ: Nà Mố, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ NGHĨA TÂM

Mã số thuế: 4700264830

Đại diện pháp luật: Bùi Quang Hiển

Địa chỉ: Thôn Nà Mố, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn


HỢP TÁC XÃ ĐỨC NHÂN

Mã số thuế: 4700260071

Đại diện pháp luật: Dương Văn Tui

Địa chỉ: Bản Tèng, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn


CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700254448

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO HÀ

Mã số thuế: 4700201291

Đại diện pháp luật: Vương Hồng Đức

Địa chỉ: Thôn Nà Khon, Xã Yên Đĩnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn