Tìm thấy (208) doanh nghiệp tại Huyện Bạch Thông

TRƯỜNG TH VÀ THCS MỸ THANH

Mã số thuế: 4700269363

Đại diện pháp luật: Nguyễn Lương Điển

Địa chỉ: Thôn Bản Luông 2, Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn


TRƯỜNG MẦM NON MỸ THANH

Mã số thuế: 4700241720

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Yên

Địa chỉ: Bản Luông1, Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MỸ THANH

Mã số thuế: 4700241713

Đại diện pháp luật: Nguyễn Lương Điển

Địa chỉ: Bản Luông1, Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn


TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THANH

Mã số thuế: 4700241689

Đại diện pháp luật: Trương Thị Trâm

Địa chỉ: Bản Luông 1, Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn


UBND XÃ MỸ THANH

Mã số thuế: 4700121494

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn


HỢP TÁC XÃ BẢN LUÔNG

Mã số thuế: 4700281434

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thanh Tâm

Địa chỉ: Thôn Bản Luông, Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn


HỢP TÁC XÃ TÂN LẬP

Mã số thuế: 4700268419

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bắc

Địa chỉ: Thôn Thôm Khoan, Xã Cao Sơn, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn


TRƯỜNG MẦM NON CAO SƠN

Mã số thuế: 4700240903

Đại diện pháp luật: Triệu Thị Son

Địa chỉ: Xóm Khau Cá, Xã Cao Sơn, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn


TRƯỜNG PHỦ THÔNG CƠ SỞ CAO SƠN

Mã số thuế: 4700240910

Đại diện pháp luật: Đinh Như Moong

Địa chỉ: Khau Cà, Xã Cao Sơn, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn


UBND XÃ CAO SƠN

Mã số thuế: 4700190385

Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Hồng

Địa chỉ: , Xã Cao Sơn, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn