Tìm thấy (15,709) doanh nghiệp tại An Giang

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG KHÁNH ĐĂNG

Mã số thuế: 1602071835

Đại diện pháp luật: Trần Văn Đúa

Địa chỉ: ấp Phú Bình, Xã An Bình, Huyện Thoại Sơn, An Giang


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN BÌNH

Mã số thuế: 1602002736

Đại diện pháp luật: Trịnh Công Minh

Địa chỉ: Phú Hiệp, Xã An Bình, Huyện Thoại Sơn, An Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LỢI ĐỒNG

Mã số thuế: 1601985522

Đại diện pháp luật: Lữ Hoàng Giang

Địa chỉ: Tổ 4, ấp Phú Bình, Xã An Bình, Huyện Thoại Sơn, An Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC AN BÌNH

Mã số thuế: 1601916575

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã An Bình, Xã An Bình, Huyện Thoại Sơn, An Giang


DOANH NGHIỆP TN NHÀN PHÁT

Mã số thuế: 1601903897

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nhàn

Địa chỉ: ấp Phú Bình, Xã An Bình, Huyện Thoại Sơn, An Giang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN BÌNH

Mã số thuế: 1601885535

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Sơn Hiệp, Xã An Bình, Huyện Thoại Sơn, An Giang


UBND XÃ AN BÌNH

Mã số thuế: 1600782262

Đại diện pháp luật: Đinh Huy Ta

Địa chỉ: ấp Sơn Hiệp, xã An Bình, Huyện Thoại Sơn, An Giang


TRƯỜNG MẪU GIÁO AN BÌNH

Mã số thuế: 1600782255

Đại diện pháp luật: Lâm Kim Ngà

Địa chỉ: An Bình, Huyện Thoại Sơn, An Giang


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP THÀNH PHÚ

Mã số thuế: 1602109278

Đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Lợi

Địa chỉ: Số 270, ấp Phú An, Xã An Bình, Huyện Thoại Sơn, An Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC B AN BÌNH

Mã số thuế: 1600373710-019

Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Phan

Địa chỉ: Xã An Bình, Huyện Thoại Sơn, An Giang