Tìm thấy (1,035) doanh nghiệp tại Thị Xã Tân Châu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC DUY PHÁT

Mã số thuế: 1601920701

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Phấn

Địa chỉ: Khóm Long Hưng I, Phương Long Sơn, Thị xã Tân Châu, An Giang


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MINH TÚ

Mã số thuế: 1602072638

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu

Địa chỉ: Khóm Long Hưng 2, Phương Long Sơn, Thị xã Tân Châu, An Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - VẬN TẢI ĐỨC THỊNH

Mã số thuế: 1602012822

Đại diện pháp luật: Lục Thanh Trúc

Địa chỉ: Khóm Long Hưng 1, Phương Long Sơn, Thị xã Tân Châu, An Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI PHÁT THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 1602007558

Đại diện pháp luật: Vương Kim Hón

Địa chỉ: Khóm Long Thạnh 1, Phương Long Sơn, Thị xã Tân Châu, An Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THANH THÚY

Mã số thuế: 1601996926

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Thúy

Địa chỉ: Số 585, Tổ 18, Khóm Long Hưng 1, Phương Long Sơn, Thị xã Tân Châu, An Giang


CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG XANH THANH VÂN

Mã số thuế: 1601989735

Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thanh Vân

Địa chỉ: Tổ 3, Khóm Long Hưng 1, Phương Long Sơn, Thị xã Tân Châu, An Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN TÍN NGUYÊN

Mã số thuế: 1601935271

Đại diện pháp luật: Lê Trung Hậu

Địa chỉ: Số 305, Tỉnh lộ 954, Tổ 11, Khóm Long Hưng 2, Phương Long Sơn, Thị xã Tân Châu, An Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THANH LONG

Mã số thuế: 1601885052

Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Long

Địa chỉ: Tỉnh lộ 954, khóm Long Hưng 1, Phương Long Sơn, Thị xã Tân Châu, An Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM TIỀN TÂN CHÂU

Mã số thuế: 1601881026

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Lam

Địa chỉ: Số 766, khóm Long Thạnh 1, Phương Long Sơn, Thị xã Tân Châu, An Giang


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LTT

Mã số thuế: 1601872857

Đại diện pháp luật: Lê Huy Kha

Địa chỉ: Khóm Long Hưng 2, Phương Long Sơn, Thị xã Tân Châu, An Giang