Tìm thấy (978) doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành

CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG VI SINH USA

Mã số thuế: 1602103847

Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Bất

Địa chỉ: 541, Tổ 23, ấp Đông Bình Trạch, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành, An Giang


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG VY

Mã số thuế: 1602103445

Đại diện pháp luật: Trần Phú Nhân

Địa chỉ: ấp Tân Thành, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành, An Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO AN HẢI

Mã số thuế: 1602072116

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hải

Địa chỉ: ấp Tân Thành, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành, An Giang


CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HUỲNH MINH PHÁT

Mã số thuế: 1602071810

Đại diện pháp luật: Huỳnh Lê Quang Minh

Địa chỉ: Ponton CT, 07319, ấp Trung Thành, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành, An Giang


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN HỒNG PHƯỚC

Mã số thuế: 1602070983

Đại diện pháp luật: Ngô Minh Tuấn

Địa chỉ: ấp Đông Bình I, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành, An Giang


CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP THÀNH AN

Mã số thuế: 1602068543

Đại diện pháp luật: Phan Duy Nhất

Địa chỉ: ấp Đông Bình Trạch, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành, An Giang


CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG KHẢ ÁI

Mã số thuế: 1602055801

Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Đức

Địa chỉ: ấp Đông Bình Nhất, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành, An Giang


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 1602037591

Đại diện pháp luật: Trần Huy Thông

Địa chỉ: ấp Đông Bình Trạch, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành, An Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂM AN VĨNH THÀNH

Mã số thuế: 1602033011

Đại diện pháp luật: Lê Văn An

Địa chỉ: Đông Bình Trạch, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành, An Giang


CÔNG TY TNHH LỘC NHƯ Ý AN GIANG

Mã số thuế: 1602025099

Đại diện pháp luật: La Tấn Lộc

Địa chỉ: Số 27, Ấp Đông Bình 1, Xã Vĩnh Thành, Huyện Châu Thành, An Giang