Tìm thấy (841) doanh nghiệp tại Huyện Tịnh Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KHAI THÁC VĨNH TRUNG

Mã số thuế: 1602102723

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Cường

Địa chỉ: Tổ 10, ấp Vĩnh Tâm, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, An Giang


HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ VĨNH TRUNG

Mã số thuế: 1602072324

Đại diện pháp luật: NGUYễN TấN LậP

Địa chỉ: Tổ 8. ấp Vĩnh Hạ, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, An Giang


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THANH GIANG

Mã số thuế: 1602070084

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giang

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Vĩnh Lập, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, An Giang


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH DANH

Mã số thuế: 1602064933

Đại diện pháp luật: Trương Thành Danh

Địa chỉ: ấp Vĩnh Tây, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, An Giang


CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÀNG LINH

Mã số thuế: 1602061650

Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Mộng Linh

Địa chỉ: ấp Vĩnh Tây, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, An Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẠN ĐẠI THÀNH TỊNH BIÊN

Mã số thuế: 1602057767

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Lệ

Địa chỉ: ấp Vĩnh Hạ, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, An Giang


CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỊNH BIÊN

Mã số thuế: 1602024257

Đại diện pháp luật: Đoàn Hữu Vinh

Địa chỉ: Hương lộ 11, Tổ 2, ấp Vĩnh Lập, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, An Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LÂM HÙNG ANH

Mã số thuế: 1602013819

Đại diện pháp luật: Lâm Hùng Anh

Địa chỉ: Tổ 10, ấp Vĩnh Tây, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, An Giang


DOANH NGHIỆP TN RẠNG THƠM

Mã số thuế: 1601878376

Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Rạng

Địa chỉ: ấp Vĩnh Tâm, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, An Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-XÂY DỰNG VẠN ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 1601866003

Đại diện pháp luật: Trần Văn Nên

Địa chỉ: ấp Vĩnh Hạ, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, An Giang