Tìm thấy (1,074) doanh nghiệp tại Huyện Tri Tôn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ NIÊU

Mã số thuế: 1602106189

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều

Địa chỉ: Tổ 3, ấp Tân Lập, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU LÊ QUỐC THÁI

Mã số thuế: 1602091454

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bé Năm

Địa chỉ: Số 198, ấp Tân An, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN TIẾN

Mã số thuế: 1602088589

Đại diện pháp luật: Võ Thị Bé Huyền

Địa chỉ: ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU VŨ TRANG

Mã số thuế: 1602087955

Đại diện pháp luật: Cao Thị Huyền Trang

Địa chỉ: ấp Tân Bình, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN THÁI HÒA

Mã số thuế: 1602042601

Đại diện pháp luật: Trần Thái Hòa

Địa chỉ: ấp Tân An, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang


CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH LƯ GIA

Mã số thuế: 1602037513

Đại diện pháp luật: Lư Bích Nguyên

Địa chỉ: ấp Tân Lập, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang


CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN XANH VIỆT

Mã số thuế: 1602033903

Đại diện pháp luật: Lý Lập Tuấn

Địa chỉ: ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VINACAM TRI TÔN

Mã số thuế: 1602011071

Đại diện pháp luật: Lâm Thành Kiệt

Địa chỉ: ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang


LÊ QUỐC THÁI

Mã số thuế: 1600967739

Đại diện pháp luật: Lê Quốc Thái

Địa chỉ: ấp Tân Lợi Xã Tân Tuyến, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TUYẾN

Mã số thuế: 1600905348

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Xuân

Địa chỉ: xã Tân Tuyến, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, An Giang