Tìm thấy (1,142) doanh nghiệp tại Thành Phố Châu Đốc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH ĐẠT CHÂU ĐỐC

Mã số thuế: 1602076287

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Đạt

Địa chỉ: ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, An Giang


CÔNG TY TNHH PHAN VĂN NƯNG

Mã số thuế: 1602063834

Đại diện pháp luật: Phan Văn Nưng

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Mỹ Phú, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, An Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG DIỄM THÚY

Mã số thuế: 1602013304

Đại diện pháp luật: Trần Thị Diễm Thúy

Địa chỉ: 17, Khóm Mỹ Hoà, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, An Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÙNG LINH CHÂU ĐỐC

Mã số thuế: 1602011378

Đại diện pháp luật: Lê Thành Tùng

Địa chỉ: Số 14, Tổ 19, ấp Mỹ Phú, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, An Giang


TRƯỜNG MẪU GIÁO VĨNH CHÂU

Mã số thuế: 1601240350

Đại diện pháp luật: Lê Thị Mỹ Khánh

Địa chỉ: Tổ 7, ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, An Giang


DOANH NGHIỆP TN ĐOÀN MINH TỘC

Mã số thuế: 1600948077

Đại diện pháp luật: Đoàn Minh Tộc

Địa chỉ: ấp Mỹ An, Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, An Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH CHÂU

Mã số thuế: 1600855778

Đại diện pháp luật: Đường Thị Thùy Duyên

Địa chỉ: ấp Mỹ Hòa, xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, An Giang


UBND XÃ VĨNH CHÂU

Mã số thuế: 1600672580

Đại diện pháp luật: Lý Văn Tâm

Địa chỉ: ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, An Giang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH CHÂU

Mã số thuế: 1600767708

Đại diện pháp luật: Quách Trong San

Địa chỉ: Tổ 1 ấp Mỹ Hoà, xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, An Giang


DNTN XĂNG DẦU LỆ THUM

Mã số thuế: 1601223690

Đại diện pháp luật: lê Văn Tư

Địa chỉ: Tổ 22, ấp Mỹ Phú, xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, An Giang