Tìm thấy (24) doanh nghiệp tại Xã Cuôr KNia

TRẦN THỊ KIM THẮM

Mã số thuế: 6001062497

Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Thắm

Địa chỉ: Xã CuôrKnia, Xã Cuôr KNia, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


BÙI THỊ KIM LIÊN

Mã số thuế: 6001062472

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Liên

Địa chỉ: Xã CuôrKnia, Xã Cuôr KNia, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


VÕ THỊ HỒNG HẠNH

Mã số thuế: 6001062440

Đại diện pháp luật: Võ Thị Hồng Hạnh

Địa chỉ: Xã CuôrKnia, Xã Cuôr KNia, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


NGUYỄN THỊ BÍCH MAI

Mã số thuế: 6001062426

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Mai

Địa chỉ: Xã CuôrKnia, Xã Cuôr KNia, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk