Tìm thấy (56) doanh nghiệp tại Xã Ea Nuôl

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 6001702683

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Địa chỉ: Số 05 Thôn Hòa Nam, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BMT CẦN LÀ CÓ

Mã số thuế: 6001548907

Đại diện pháp luật: Phạm Dưỡng

Địa chỉ: Số nhà 07 Thôn Hòa Nam 1, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU LÊ GIA

Mã số thuế: 6001664068

Đại diện pháp luật: Lê Đình Thống

Địa chỉ: Thửa số 181, tờ sơ đồ số 25. Buôn Kõ Đung, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DU LỊCH PHÚ NÔNG - BUÔN ĐÔN

Mã số thuế: 6001661620

Đại diện pháp luật: Trần Văn Toàn

Địa chỉ: Thôn Tân phú, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH NTNVET

Mã số thuế: 6001660909

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Nhật

Địa chỉ: Thôn Đại Đồng, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.


C�NG TY TNHH X�Y D�NG V� TH��NG M�I KI�N QUY�T

Mã số thuế: 6001651809

Đại diện pháp luật: Nguy�n V�n Ki�n

Địa chỉ: Km 13, T�nh l� 1, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THAN ĐỐT GIA HUY

Mã số thuế: 6001626520

Đại diện pháp luật: Võ Thị Xuân Thư

Địa chỉ: Buôn M Tha 3, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT THẮNG ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001625189

Đại diện pháp luật: Ngô Xuân Việt

Địa chỉ: Số nhà 83 Thôn Hòa An, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THAN ĐỐT ĐÌNH KHẢI

Mã số thuế: 6001624675

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tý

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINH SƠN

Mã số thuế: 6001619227

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sơn

Địa chỉ: Buôn Kơ Đung, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk