Tìm thấy (101) doanh nghiệp tại Xã Tân Hoà

CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XÂY DỰNG PHÚC LONG

Mã số thuế: 6001701792

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đức

Địa chỉ: Thôn 15, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NEW SKY

Mã số thuế: 6001705211

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thu Thanh

Địa chỉ: Số 67 thôn 14, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH ĐẤT VÀNG BAN MÊ

Mã số thuế: 6001604943

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng Em

Địa chỉ: Thôn 15, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH TIỆP THỦY

Mã số thuế: 6001620656

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tiệp

Địa chỉ: Lô 26, 27 Chợ Trung tâm Buôn Đôn, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HÙNG NHẬT

Mã số thuế: 6001627958

Đại diện pháp luật: Trần Quốc Hùng

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DU LỊCH SRÊPÔK 3

Mã số thuế: 6001661116

Đại diện pháp luật: Đố Văn Long

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH TMDV SX ĐỨC THÀNH

Mã số thuế: 6001657430

Đại diện pháp luật: Trương Tấn Khôi

Địa chỉ: Thôn 15, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT BUÔN ĐÔN

Mã số thuế: 6001650192

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáng

Địa chỉ: Thôn 15, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT BUÔN ĐÔN

Mã số thuế: 6001647760

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáng

Địa chỉ: Thôn 15, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT BUÔN ĐÔN

Mã số thuế: 6001647785

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáng

Địa chỉ: Thôn 15, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk