Tìm thấy (380) doanh nghiệp tại Huyện Buôn Đôn

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 6001702683

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Địa chỉ: Số 05 Thôn Hòa Nam, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HIẾU PHƯƠNG

Mã số thuế: 6001702066

Đại diện pháp luật: Bùi Quốc Dũng

Địa chỉ: Đường tỉnh lộ 5, Thôn 4, Xã Cuôr KNia, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH TMDV VÀ XÂY DỰNG PHÚC LONG

Mã số thuế: 6001701792

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đức

Địa chỉ: Thôn 15, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NEW SKY

Mã số thuế: 6001705211

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thu Thanh

Địa chỉ: Số 67 thôn 14, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - DỊCH VỤ KHÁNH HÀ

Mã số thuế: 6001705324

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Hà

Địa chỉ: Thôn Hà Bắc, Xã Ea Wer, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BMT CẦN LÀ CÓ

Mã số thuế: 6001548907

Đại diện pháp luật: Phạm Dưỡng

Địa chỉ: Số nhà 07 Thôn Hòa Nam 1, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU LÊ GIA

Mã số thuế: 6001664068

Đại diện pháp luật: Lê Đình Thống

Địa chỉ: Thửa số 181, tờ sơ đồ số 25. Buôn Kõ Đung, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DU LỊCH PHÚ NÔNG - BUÔN ĐÔN

Mã số thuế: 6001661620

Đại diện pháp luật: Trần Văn Toàn

Địa chỉ: Thôn Tân phú, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH NTNVET

Mã số thuế: 6001660909

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Nhật

Địa chỉ: Thôn Đại Đồng, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.


C�NG TY TNHH X�Y D�NG V� TH��NG M�I KI�N QUY�T

Mã số thuế: 6001651809

Đại diện pháp luật: Nguy�n V�n Ki�n

Địa chỉ: Km 13, T�nh l� 1, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk