Tìm thấy (24) doanh nghiệp tại Xã Cuôr KNia

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 6000884825

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn 11, xã Cuôr Knia, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI

Mã số thuế: 6000884769

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn 3, xã Cuôr Knia, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


UBND XÃ CUÔR KNIA

Mã số thuế: 6000497470

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đồng

Địa chỉ: Thôn 06, Cuôr Knia, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


CAO THỊ KIM CÚC

Mã số thuế: 6001247642

Đại diện pháp luật: Cao thị Kim Cúc

Địa chỉ: chợ Cuok Nia, Xã Cuôr KNia, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


TÔ THỊ THANH DUNG

Mã số thuế: 6001247635

Đại diện pháp luật: Tô Thị Thanh Dung

Địa chỉ: Xã Cuok Nia, Xã Cuôr KNia, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


LÊ THỊ BÍCH NGA

Mã số thuế: 6001247610

Đại diện pháp luật: Lê Thị Bích Nga

Địa chỉ: Chợ Cuok Nia, Xã Cuôr KNia, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


ĐOÀN THỊ KIM HẠNH

Mã số thuế: 6001119626

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Kim Hạnh

Địa chỉ: Xã Cuôr KNia, Xã Cuôr KNia, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


TÔ THỊ ÁNH TRINH

Mã số thuế: 6001119591

Đại diện pháp luật: Tô Thị ánh Trinh

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cuôr KNia, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG

Mã số thuế: 6001062715

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ánh Hồng

Địa chỉ: Xã CuôrKnia, Xã Cuôr KNia, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk


NGUYỄN THỊ KIM LỢI

Mã số thuế: 6001062592

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Lợi

Địa chỉ: Xã CuôrKnia, Xã Cuôr KNia, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk