Tìm thấy (37) doanh nghiệp tại Xã Phù Long

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SẢN XUẤT HỒNG HẠNH

Mã số thuế: 0201825071

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Địa chỉ: Thôn Nam (tại nhà ông Đặng Đình Hoách), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH VẬT TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TUÂN THỦY

Mã số thuế: 0201806262

Đại diện pháp luật: Đỗ Công Thủy

Địa chỉ: Thôn Bắc ( nhà ông Nguyễn Đình Tuấn), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN ĐÔNG

Mã số thuế: 0201805646

Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Đông

Địa chỉ: Thôn Nam ( nhà bà Bùi Thị Huyển), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THẮNG LỢI

Mã số thuế: 0201804353

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thắng

Địa chỉ: Thôn Bắc ( nhà ông Bùi Đình Yền), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ CHUNG NGUYÊN

Mã số thuế: 0201803952

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luyến

Địa chỉ: Thôn Ao Cối( nhà ông Đỗ Văn Chung), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM KHÍ VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG VINH QUANG

Mã số thuế: 0201802726

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Địa chỉ: Thôn Bắc ( nhà ông Nguyễn Đình Tuấn), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DUY HƯNG

Mã số thuế: 0201801948

Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn

Địa chỉ: Thôn Ngoài ( nhà ông Nguyễn Xuân Võ), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI NAM TRANG

Mã số thuế: 0201800895

Đại diện pháp luật: Trần Đình Tám

Địa chỉ: Thôn Bắc ( nhà ông Đặng Văn Tuân), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HOÀNG ANH

Mã số thuế: 0201798357

Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tuân

Địa chỉ: Thôn Nam (nhà bà Nguyễn Thị ái), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VẬT TƯ HẢI THỊNH

Mã số thuế: 0201786425

Đại diện pháp luật: Vũ Thu Hương

Địa chỉ: Thôn Nam (nhà ông Đặng Đình Hoách), Xã Phù Long, Huyện Cát Hải, Hải Phòng