Tìm thấy (10) doanh nghiệp tại Xã Hoàng Châu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI BẢO ANH

Mã số thuế: 0201964533

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú

Địa chỉ: Thôn Đình (tại nhà bà Trần Thị Hơn), Xã Hoàng Châu, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NAM THANH HẢI

Mã số thuế: 0201929514

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Luân

Địa chỉ: Thôn Dưới (tại nhà ông Nguyễn Văn Hà), Xã Hoàng Châu, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHẢI NGA

Mã số thuế: 0201874262

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Quỳnh Nga

Địa chỉ: Thôn Đình (nhà ông Nguyễn Thế Hùng), Xã Hoàng Châu, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SẮT THÉP NAM DƯƠNG

Mã số thuế: 0201651280

Đại diện pháp luật: Trần Linh Châu

Địa chỉ: Xóm Trên (nhà ông Trần Đình Lâm), Xã Hoàng Châu, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SỨA BIỂN TÙNG KHÁNH

Mã số thuế: 0201604795

Đại diện pháp luật: Trần Quốc Toản

Địa chỉ: Khu vực Đầu Đáy, xóm Trên, Xã Hoàng Châu, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG CHÂU

Mã số thuế: 0200989944

Đại diện pháp luật: Trần Thị ánh Tuyết

Địa chỉ: Thôn Đình, Xã Hoàng Châu, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG CHÂU

Mã số thuế: 0200987626

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Địa chỉ: Xóm Đình Xã, Hoàng Châu, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG CHÂU

Mã số thuế: 0200986661

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hương

Địa chỉ: Xóm Trên, Hoàng Châu, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN MINH

Mã số thuế: 0200759154

Đại diện pháp luật: Đoàn Thanh Nghị

Địa chỉ: Xóm đình, Xã Hoàng châu, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT MUỐI HOÀNG CHÂU

Mã số thuế: 0200365343

Đại diện pháp luật: Lê Văn Bình

Địa chỉ: Hoàng Châu, Huyện Cát Hải, Hải Phòng