Tìm thấy (9) doanh nghiệp tại Xã Đồng Bài

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI QUỲNH

Mã số thuế: 0201928687

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyến

Địa chỉ: Thôn Chấn (tại nhà ông Tô Đức Niên), Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÁT HẢI

Mã số thuế: 0201786129

Đại diện pháp luật: Trần Văn Điển

Địa chỉ: Thôn Chấn, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỒNG BÀI

Mã số thuế: 0200989895

Đại diện pháp luật: Đào Thị Phương Lan

Địa chỉ: Thôn Trưng, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG BÁI

Mã số thuế: 0200986608

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tòng

Địa chỉ: Đồng Bái, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI CÁT

Mã số thuế: 0201269762

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Tiếp

Địa chỉ: Thôn Đoài (nhà ông Nguyễn Văn Muốn), Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG QUÂN

Mã số thuế: 0201106479

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hinh

Địa chỉ: Thôn Đoài ( nhà ông Nguyễn Văn Hinh ), Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC ANH TÀI

Mã số thuế: 0201203923

Đại diện pháp luật: Lưu Thị Vinh

Địa chỉ: Thôn Đoài (tại nhà ông Nguyễn Văn Muốn), Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI CÁT BÀ - CHI NHÁNH SUN WORLD CÁT BÀ

Mã số thuế: 0201755057-002

Đại diện pháp luật: Trần Văn Minh

Địa chỉ: Thôn Chấn, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI LÊ DŨNG

Mã số thuế: 0201088572

Đại diện pháp luật: Lê Thanh Dũng

Địa chỉ: Thôn Đoài, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Hải Phòng