Tìm thấy (8) doanh nghiệp tại Xã Gia Luận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠT AN PHÁT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201811632

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ngữ

Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà ông Bùi Đình Cầu), Xã Gia Luận, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH BÌNH DÂN

Mã số thuế: 0201640031

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Dân

Địa chỉ: Thôn 2 (tại nhà ông Vũ Văn Dân), Xã Gia Luận, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ GIA LUẬN

Mã số thuế: 0200989905

Đại diện pháp luật: Tô Thị Khâm

Địa chỉ: , Xã Gia Luận, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ GIA LUẬN

Mã số thuế: 0200971778

Đại diện pháp luật: Trần Quang Luyện

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Gia Luận, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH DU LỊCH THƯƠNG MẠI TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 0201978374

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Châu

Địa chỉ: Thôn 2 (nhà ông Vũ Văn Châu), Xã Gia Luận, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THU BÍCH

Mã số thuế: 0201160518

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu

Địa chỉ: Thôn 1 (nhà ông Nguyễn Văn Thưởng), Xã Gia Luận, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0200468324-001

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhâm

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Gia Luận, Huyện Cát Hải, Hải Phòng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC QUÝ

Mã số thuế: 0201077524

Đại diện pháp luật: Phạm Đức Quý

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Gia Luận, Huyện Cát Hải, Hải Phòng