Tìm thấy (25,870) doanh nghiệp tại Khánh Hòa

ĐỘI THUẾ XÃ SƠN TÂN

Mã số thuế: 4201519297

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Sơn Tân, Xã Sơn Tân, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN TÂN

Mã số thuế: 4201186714

Đại diện pháp luật: Cao Minh Sao

Địa chỉ: Xã Sơn Tân, Xã Sơn Tân, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa


TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI

Mã số thuế: 4200966856

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Trang

Địa chỉ: Thôn VaLy, Sơn Tân, Xã Sơn Tân, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa


TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂN

Mã số thuế: 4200961294

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đông Thanh

Địa chỉ: Sơn Tân, Xã Sơn Tân, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH TRUNG CAM LÂM

Mã số thuế: 4201817092

Đại diện pháp luật: Phan Hồng Châu

Địa chỉ: Tân Lập, Xã Cam Phước Tây, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH ÁNH TRẦN

Mã số thuế: 4201778767

Đại diện pháp luật: Trần Thị Nguyệt ánh

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Cam Phước Tây, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP SINH THÁI VIỆT DASAVI ECO - AGRO

Mã số thuế: 4201774917

Đại diện pháp luật: Trần Anh Thy

Địa chỉ: Thôn Văn Sơn, Xã Cam Phước Tây, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH SOLAR KIỀU THI

Mã số thuế: 4201759820

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Kiều Thi

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Cam Phước Tây, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH SOLAR POWER KIỀU THI GERMANY

Mã số thuế: 4201759806

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Kiều Thi

Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Cam Phước Tây, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH NAM THƯ

Mã số thuế: 4201752906

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cẩn

Địa chỉ: Tân Lập, Xã Cam Phước Tây, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa