Tìm thấy (1,592) doanh nghiệp tại Thành Phố Cam Ranh

CÔNG TY TNHH HOÀNG THAO

Mã số thuế: 4200802985

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hậu

Địa chỉ: Thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY SẢN TOKYO

Mã số thuế: 4201831241

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc ân

Địa chỉ: Thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH VỊNH NÚI CHÚA

Mã số thuế: 4201830833

Đại diện pháp luật: Trương Văn Nhân

Địa chỉ: Thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GEM ISLAND

Mã số thuế: 4201818875

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đôi (Đỗ Văn Đông)

Địa chỉ: Thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH MTV CHEO LEO

Mã số thuế: 4201780903

Đại diện pháp luật: Phạm Phong Nguyên

Địa chỉ: Thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa


CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN EXOTIC LANDMARK

Mã số thuế: 4201700979

Đại diện pháp luật: Mac Vi Chi

Địa chỉ: Bãi Lọ Lem, thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH MINH HUY CAM LẬP

Mã số thuế: 4201671830

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hùy

Địa chỉ: Xóm Đồng Gốc, Tổ 5 Thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOA BIỂN CAM RANH

Mã số thuế: 4201671492

Đại diện pháp luật: Phạm Huy Hoàng Minh

Địa chỉ: Thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH ĐẢO HOA VÀNG

Mã số thuế: 4201671012

Đại diện pháp luật: Đoàn Khắc Lãm

Địa chỉ: Thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH MTV SAO BIỂN - CAM RANH

Mã số thuế: 4201607708

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Minh Huệ

Địa chỉ: thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa