Tìm thấy (1,580) doanh nghiệp tại Huyện Diên Khánh

CÔNG TY TNHH SINH THÁI CHARLES VILLAGE

Mã số thuế: 4201847114

Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Nghĩa

Địa chỉ: Thôn Đảnh Thạnh, Xã Diên Lộc, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG TÂM PHÚC

Mã số thuế: 4201837250

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Phấn

Địa chỉ: Đảnh Thạnh, Xã Diên Lộc, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa


TRƯỜNG MẦM NON DIÊN LỘC

Mã số thuế: 4201351728

Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Hoa

Địa chỉ: Thôn Mỹ Lộc, Xã Diên Lộc, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DIÊN THẠCH

Mã số thuế: 4201246233

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Gấm

Địa chỉ: Thôn Đảnh Thạnh, Xã Diên Lộc, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa


HTX NÔNG NGHIỆP DIÊN LỘC

Mã số thuế: 4200280915

Đại diện pháp luật: Nguyễn Khét

Địa chỉ: Mỹ Lộc, Diên Lộc, Xã Diên Lộc, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa


TRƯỜNG TIỂU HỌC DIÊN LỘC

Mã số thuế: 4200856028

Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Kim Thoa

Địa chỉ: Diên Lộc, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN MINH NHẬT PHÁT

Mã số thuế: 0308614080-001

Đại diện pháp luật: Đặng Sỹ Lâm

Địa chỉ: Thôn Đảnh Thạnh, Xã Diên Lộc, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THIÊN THẠCH

Mã số thuế: 0302704404-004

Đại diện pháp luật: Lê Thành Luận

Địa chỉ: Thôn Đảnh Thạnh, Diên Lộc, Xã Diên Lộc, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUYÊN QUYÊN

Mã số thuế: 4201542909

Đại diện pháp luật: Phan Thị Quyên Quyên

Địa chỉ: Mỹ Lộc, Xã Diên Lộc, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TMDV NHẬT KHANG

Mã số thuế: 4201833697

Đại diện pháp luật: Mè Ngọc Tiến Sỹ

Địa chỉ: Đội 2, Lương Phước, Xã Diên Bình, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa