Tìm thấy (348) doanh nghiệp tại Huyện KHánh Vĩnh

CÔNG TY TNHH TMDV RỒNG PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 4201532040

Đại diện pháp luật: Huỳnh Lan Sinh

Địa chỉ: Thôn Bố Lang, Xã Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa


XÃ SƠN THÁI

Mã số thuế: 4201519829

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Sơn Thái, Xã Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa


TRƯỜNG MẦM NON ANH ĐÀO

Mã số thuế: 4201180102

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn Bố Lang, Xã Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN THÁI

Mã số thuế: 4200694899

Đại diện pháp luật: Cà Tam

Địa chỉ: Thôn Bố Lang, Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa


TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THÁI

Mã số thuế: 4200954498

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn Bố Lang, Xã Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH DU LỊCH & DV THƯƠNG MẠI BẾN LỘI

Mã số thuế: 4201243708

Đại diện pháp luật: Phan Hoài Nam

Địa chỉ: Thôn Bố Lang, Xã Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HI NGUYỄN

Mã số thuế: 4201852851

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Thủy

Địa chỉ: Thôn Nước Nhỉ, Xã Khánh Phú, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH SƠN TUẤN KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 4201819565

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn

Địa chỉ: Thôn Nước Nhĩ, Xã Khánh Phú, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH BẢO TỒN NGUỒN DƯỢC LIỆU QUÝ HIẾM TÁI SINH

Mã số thuế: 4201735072

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm

Địa chỉ: Thôn Ngã Hai, Xã Khánh Phú, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa


CÔNG TY TNHH KHÁNH PHÚ AN

Mã số thuế: 4201690128

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình An

Địa chỉ: Thôn Ngã Hai, Xã Khánh Phú, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa