Tìm thấy (4.628) doanh nghiệp tại Tuyên Quang

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHUÔN HÀ

Mã số thuế: 5000314319

Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Phoóng

Địa chỉ: Cà Nò, Xã Khuôn Hà, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KHUÂN HÀ

Mã số thuế: 5000250295

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Khuân Hà, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP BÌNH TIẾN

Mã số thuế: 5000870041

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tâm

Địa chỉ: Thôn Nà Thom, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIA BẢO TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000873998

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khánh

Địa chỉ: Thôn Hợp Thành, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP KHUÔN HÀ

Mã số thuế: 5000552433

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tuấn

Địa chỉ: thôn Nà Thom, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ ANH VƯỢNG

Mã số thuế: 5000801182

Đại diện pháp luật: Hoàng Việt Anh

Địa chỉ: thôn Hợp Thành, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang


KHO BẠC NHÀ NƯỚC LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000227747-001

Đại diện pháp luật: Đặng Kim Liên

Địa chỉ: , Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HÒA ĐOÀN

Mã số thuế: 5000820675

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hòa

Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Xã Hào Phú, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang


CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT THANH

Mã số thuế: 5000865757

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ

Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, Xã Hào Phú, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang


CÔNG TY CỔ PHẦN VINACA PHÚ MỸ HÀ

Mã số thuế: 5000849603

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kỳ

Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Xã Hào Phú, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang