Tìm thấy (13) doanh nghiệp tại Huyện Lâm Bình

HTX NHẬT MINH

Mã số thuế: 5000865940

Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thảo

Địa chỉ: Thôn Nà Kẹm, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang


HTX AN NHIÊN PHÁT

Mã số thuế: 5000852211

Đại diện pháp luật: Chẩu Thanh Phương

Địa chỉ: nà kẹm, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ ĐẠI THẮNG

Mã số thuế: 5000799102

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhơn

Địa chỉ: Thôn Nà Muông, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ HỢP NHẤT

Mã số thuế: 5000782243

Đại diện pháp luật: Trần Văn Thanh

Địa chỉ: Thôn Hợp Thành, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang


TRƯỜNG MẦM NON KHUÔN HÀ

Mã số thuế: 5000750530

Đại diện pháp luật: Chẩu Thị Khuyến

Địa chỉ: Kà Nò, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KHUÔN HÀ

Mã số thuế: 5000328618

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nà thom, xã Khuôn hà, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang


TRƯỜNG TIỂU HỌC KHUÔN HÀ

Mã số thuế: 5000314319

Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Phoóng

Địa chỉ: Cà Nò, Xã Khuôn Hà, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KHUÂN HÀ

Mã số thuế: 5000250295

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Khuân Hà, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP BÌNH TIẾN

Mã số thuế: 5000870041

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tâm

Địa chỉ: Thôn Nà Thom, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIA BẢO TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000873998

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khánh

Địa chỉ: Thôn Hợp Thành, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang