Tìm thấy (16.726) doanh nghiệp tại Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH TRẦN SÁNG

Mã số thuế: 5801447818

Đại diện pháp luật: Trần Thị Sáng

Địa chỉ: Bờ Hồ, Tổ dân phố Sêr Nhắc, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng


CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG KHÁNH LÂM

Mã số thuế: 5801442601

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trí Hùng

Địa chỉ: Khu Đa Chất, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng


CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG KHÔI MINH

Mã số thuế: 5801442591

Đại diện pháp luật: Đặng Vĩnh Hà

Địa chỉ: Khu Đa Chất, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng


CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG BẰNG ANH

Mã số thuế: 5801442584

Đại diện pháp luật: Mạc Hồng Quân

Địa chỉ: Khu Đa Chất, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ NĂNG LƯỢNG TÂM AN

Mã số thuế: 5801447046

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hòa

Địa chỉ: Số 573, Hùng Vương, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN LÂM HÀ

Mã số thuế: 5801447180

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thứ

Địa chỉ: Số 517 Hùng Vương, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng


CÔNG TY TNHH HÀ HOÀNG LÂM

Mã số thuế: 5801447462

Đại diện pháp luật: Hà Duy Đồng

Địa chỉ: Tổ dân phố An Lạc, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng


CÔNG TY TNHH MTV HIỆP MINH TUẤN

Mã số thuế: 5801443771

Đại diện pháp luật: Võ Ngô Thị Thúy

Địa chỉ: Tổ dân phố Xoan, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng


CÔNG TY TNHH VIỆT STONE

Mã số thuế: 5801447832

Đại diện pháp luật: Từ Thị Kim Liên

Địa chỉ: Số 4 Lê Lợi, khu phố Bạch Đằng, Thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng


CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VẠN GIA PHÁT HIGHLAND

Mã số thuế: 5801447938

Đại diện pháp luật: Phan Thị Thủy

Địa chỉ: 109 Khu phố Thăng Long, Thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng