Tìm thấy (296) doanh nghiệp tại Huyện Đạ Huoai

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

Mã số thuế: 5800914636

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oanh

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUÂN ĐÁ

Mã số thuế: 5800903088

Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Truân

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng


TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5800423821

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5800180350

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT - DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5801425606

Đại diện pháp luật: Cao Thế Vũ

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đoàn Kết, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng


CÔNG TY TNHH BẢY CHÍN

Mã số thuế: 0305477823

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mười

Địa chỉ: Đường 721 Thôn 1, Xã Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng


CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG AN VƯƠNG ĐẠ HUOAI

Mã số thuế: 5801368323

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Tuấn

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ MAĐAGUÔI

Mã số thuế: 5801366372

Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Chính

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng


CÔNG TY TNHH XD - TM - DV NGỌC THỦY

Mã số thuế: 5801354899

Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Thủy

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng


CÔNG TY TNHH THIÊN PHÁT HỒNG

Mã số thuế: 5801277796

Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Hồng

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng