Tìm thấy (139) doanh nghiệp tại Huyện Cát Tiên

CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG KHÔI LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801451363

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Khôi

Địa chỉ: Thôn Phước Thái, Xã Phước Cát 2, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 5801448265

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Toàn

Địa chỉ: Tổ dân phố 13, Thị trấn Cát Tiên, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 5801387936

Đại diện pháp luật: Đào Văn Đắc

Địa chỉ: Thôn Bù Gia Rá, Xã Đồng Nai Thượng, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng


UBND XÃ ĐỒNG NAI THƯỢNG

Mã số thuế: 5801291021

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn bù sa, Xã Đồng Nai Thượng, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng


TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ ĐỒNG NAI THƯỢNG

Mã số thuế: 5801255016

Đại diện pháp luật: NINH CHí HùNG

Địa chỉ: Thôn Bù Sa, Xã Đồng Nai Thượng, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng


TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG NAI THƯỢNG

Mã số thuế: 5801109801

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Buôn Bù Sa, Đồng Nai Thượng, Xã Đồng Nai Thượng, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng


TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 5800811253

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân

Địa chỉ: Khu 2, TT Đồng Nai, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng


TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

Mã số thuế: 5800811278

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu 4, TT Đồng Nai, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng


TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 5800811239

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Lơ

Địa chỉ: Khu 6, TT Đồng Nai, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng


TRƯỜNG THCS ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 5800445198

Đại diện pháp luật: Tống Văn Thiệp

Địa chỉ: Khu 3, TT Đồng Nai, Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng