Tìm thấy (161) doanh nghiệp tại Xã Tân Lập

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT MI YANG

Mã số thuế: 3801162858

Đại diện pháp luật: Ren, Jiancheng

Địa chỉ: Lô D4, khu công nghiệp Nam Đồng Phú, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI LIÊN

Mã số thuế: 3801156974

Đại diện pháp luật: Lê Thị Mai Liên

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN TÂM BP

Mã số thuế: 3801156999

Đại diện pháp luật: Trần Thị Tâm

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ MINH TUẤN

Mã số thuế: 3801157008

Đại diện pháp luật: Vũ Minh Tuấn

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRỌNG LỰC

Mã số thuế: 3801156942

Đại diện pháp luật: Phạm Trọng Lực

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CẨM TÚ BP

Mã số thuế: 3801156967

Đại diện pháp luật: Phù Thụy Cẩm Tú

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN HOA

Mã số thuế: 3801156903

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN CHÂU

Mã số thuế: 3801156910

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Châu

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN PHƯỢNG

Mã số thuế: 3801156893

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 3801153148

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên

Địa chỉ: Số nhà 262, ĐT.741, Ấp 3, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Bình Phước