Tìm thấy (213) doanh nghiệp tại Xã Đồng Tiến

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DẦU ĐIỀU CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 3801238680

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Cường

Địa chỉ: Đội 4, ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GIA VỊ NEDSPICE BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: 3801233675

Đại diện pháp luật: Alphons Jacobus Josephus Marie

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Đội 4B, ấp 4, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGUYỆT CÁT

Mã số thuế: 3801205702

Đại diện pháp luật: Lâm Phú Sâm

Địa chỉ: Số nhà 443, Tổ 7, ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


KHO K882/CỤC QUÂN KHÍ/TỔNG CỤC KỸ THUẬT

Mã số thuế: 3801205170

Đại diện pháp luật: Trần Văn Bình

Địa chỉ: ấp 4, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YELLOW CAT

Mã số thuế: 3801204949

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình

Địa chỉ: ấp Cầu 2, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH DUY

Mã số thuế: 3801203053

Đại diện pháp luật: Giang Quốc Việt

Địa chỉ: Số 11, QL 14, ấp 1, Đội 1, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC CƯỜNG

Mã số thuế: 3801202966

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Hoa

Địa chỉ: Đội 1, ấp 6, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU PHÚC LỘC THỌ BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: 3801202701

Đại diện pháp luật: Đặng Trung Kiên

Địa chỉ: ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 3801202148

Đại diện pháp luật: Trần Công Đại Lợi

Địa chỉ: Đội 1, ấp 1, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH TRANG PHÚC AN

Mã số thuế: 3801201842

Đại diện pháp luật: Mai Xuân Luận

Địa chỉ: ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Bình Phước