Tìm thấy (73) doanh nghiệp tại Xã Tân Phước

CÔNG TY TNHH TRẦN NGÔ PHÁT

Mã số thuế: 3801205928

Đại diện pháp luật: Trần Công Trung

Địa chỉ: ấp Phước Tâm, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÙNG THỊNH BP

Mã số thuế: 3801203293

Đại diện pháp luật: Trần Văn Lức

Địa chỉ: Đội 2, ấp Cầu Rạt, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH THÀNH HUY ANPHA

Mã số thuế: 3801199216

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành

Địa chỉ: Số 573, Đường ĐT.753, ấp Cây Điệp, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI FOTA

Mã số thuế: 3801182903

Đại diện pháp luật: Phạm Thái Sơn

Địa chỉ: Số 350 Đường ĐT 753, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN PHƯỚC

Mã số thuế: 3801179805

Đại diện pháp luật: Võ Tấn Huỳnh

Địa chỉ: ấp 1, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ QUÝ BP

Mã số thuế: 3801166482

Đại diện pháp luật: Võ Thị Lài

Địa chỉ: Đội 2, ấp Cây Điệp, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT VÀNG QH

Mã số thuế: 3801165545

Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Hùng

Địa chỉ: Đội 2, ấp Phước Tân, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI LAM SƠN

Mã số thuế: 3801159679

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Mai

Địa chỉ: ấp Lam Sơn, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NGUYÊN PHÁT

Mã số thuế: 3801154261

Đại diện pháp luật: Võ Trường Thuận

Địa chỉ: Số 161, ấp Cây Điệp, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú, Bình Phước


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ ANH KHOA

Mã số thuế: 3801144538

Đại diện pháp luật: Phạm Danh Khoa

Địa chỉ: Đội 2, ấp Phước Tân, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú, Bình Phước