Tìm thấy (17) doanh nghiệp tại Xã Phước Thắng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP HÙNG NHUNG

Mã số thuế: 4101509545

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hùng

Địa chỉ: Thôn Tư Cung, Xã Phước Thắng, Huyện Tuy Phước, Bình Định


CÔNG TY TNHH KOMIN

Mã số thuế: 4101502282

Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Oanh

Địa chỉ: Thôn Thanh Quang, Xã Phước Thắng, Huyện Tuy Phước, Bình Định


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ TÂN KIẾN PHÁT

Mã số thuế: 4101455755

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hải

Địa chỉ: Thôn Tư Cung, Xã Phước Thắng, Huyện Tuy Phước, Bình Định


TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC THẮNG

Mã số thuế: 4101423016

Đại diện pháp luật: Lê Thị Hoa

Địa chỉ: Tư Cung, Xã Phước Thắng, Huyện Tuy Phước, Bình Định


ĐỘI THUẾ XÃ PHƯỚC THẮNG

Mã số thuế: 4101385875

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tư Cung, Xã Phước Thắng, Huyện Tuy Phước, Bình Định


CÔNG TY TNHH GÀ GIỐNG VINH ĐA

Mã số thuế: 4101226956

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đa

Địa chỉ: Thôn Tư Cung, Xã Phước Thắng, Huyện Tuy Phước, Bình Định


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHƯỚC THẮNG

Mã số thuế: 4101216595

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Địa chỉ: Tư Cung, Xã Phước Thắng, Huyện Tuy Phước, Bình Định


QUĨ TÍN DỤNG NHÂN DÂN PHƯỚC HIỆP

Mã số thuế: 4100268777

Đại diện pháp luật: Nguyễn văn Thanh

Địa chỉ: Thôn Giang Bắc, Phước Hiệp, Xã Phước Thắng, Huyện Tuy Phước, Bình Định


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PHƯỚC THẮNG

Mã số thuế: 4100810929

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lạc Điền, Phước Thắng, Huyện Tuy Phước, Bình Định


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 PHƯỚC THẮNG

Mã số thuế: 4100809560

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tư Cung, Phước Thắng, Huyện Tuy Phước, Bình Định