Tìm thấy (175) doanh nghiệp tại Thị trấn Diêu Trì

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SONG LINH

Mã số thuế: 4101574706

Đại diện pháp luật: Hồ Minh Phụng

Địa chỉ: 01 Trần Cao Vân, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Bình Định


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TIẾN THƠ

Mã số thuế: 4101545991

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bảy

Địa chỉ: QL 1A Diêu Trì, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Bình Định


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHƠN KHÔI

Mã số thuế: 4101545776

Đại diện pháp luật: Trần Hoài Nhơn

Địa chỉ: Khu phố Vân Hội 2, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Bình Định


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TUY PHƯỚC

Mã số thuế: 4101536299

Đại diện pháp luật: Trần Trung Dũng

Địa chỉ: 383 Trần Phú, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Bình Định


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT TUY PHƯỚC

Mã số thuế: 4101536281

Đại diện pháp luật: Trần Trung Dũng

Địa chỉ: 383 Trần Phú, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Bình Định


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TUY PHƯỚC

Mã số thuế: 4101535619

Đại diện pháp luật: Trần Trung Dũng

Địa chỉ: 383 Trần Phú, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Bình Định


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TUY PHƯỚC

Mã số thuế: 4101535591

Đại diện pháp luật: Trần Trung Dũng

Địa chỉ: 383 Trần Phú, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Bình Định


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN THÀNH

Mã số thuế: 4101521743

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tống Phú

Địa chỉ: 19 Lê Hồng Phong, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Bình Định


CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG GIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 4101519222

Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Trọng

Địa chỉ: thôn Vân Hội 1, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Bình Định


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC KHÁNH LINH

Mã số thuế: 4101515732

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Bích Thuyền

Địa chỉ: 378 Trần Phú, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Bình Định