Tìm thấy (119) doanh nghiệp tại Xã Phước An

CÔNG TY TNHH ECO TECH SOLAR 3

Mã số thuế: 4101575026

Đại diện pháp luật: Hoàng Quý Thạch

Địa chỉ: Lô A5, A6 Cụm Công nghiệp Phước An, Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Bình Định


CÔNG TY TNHH ECO TECH SOLAR 2

Mã số thuế: 4101575019

Đại diện pháp luật: Hoàng Quý Thạch

Địa chỉ: Lô A5, A6 Cụm Công nghiệp Phước An, Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Bình Định


CÔNG TY TNHH ECO TECH SOLAR 1

Mã số thuế: 4101575001

Đại diện pháp luật: Hoàng Quý Thạch

Địa chỉ: Lô A5, A6 Cụm Công nghiệp Phước An, Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Bình Định


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THÉP PHƯỚC AN

Mã số thuế: 4101575266

Đại diện pháp luật: Phạm Sơn Nữ

Địa chỉ: Thôn Ngọc Thạnh 2, Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Bình Định


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRỌNG PHÚC

Mã số thuế: 4101528675

Đại diện pháp luật: Huỳnh Đình Anh

Địa chỉ: Ngọc Thạnh 2, Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Bình Định


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHƯỚC AN

Mã số thuế: 4101547300

Đại diện pháp luật: Võ Hữu Nhân

Địa chỉ: An sơn 1, Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Bình Định


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANH HUY

Mã số thuế: 4101542976

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Hoan

Địa chỉ: Xóm 4, thôn Thanh Huy 1, Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Bình Định


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH TRIẾT

Mã số thuế: 4101539250

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Xuân Trang

Địa chỉ: Thôn Ngọc Thạnh 2, Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Bình Định


CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ XUẤT KHẨU BÔNG HỒNG

Mã số thuế: 4101539187

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Khá

Địa chỉ: Thôn Ngọc Thạnh 2, Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Bình Định


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HỒNG NHUNG

Mã số thuế: 4101534968

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Nhung

Địa chỉ: Thôn Ngọc Thạnh 2, Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Bình Định