Tìm thấy (547410) doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh

NGUYỄN VĂN HƯỞNG

Mã số thuế: 0310722647

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Sở Gốc Tre nhỏ, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


PHẠM VĂN HUỆ

Mã số thuế: 0310722608

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Sở Gốc Tre, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


TÔ THỊ TRỪ

Mã số thuế: 0310722502

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Sở Gốc Tre nhỏ, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VÀ THƯƠNG MẠI CẦN GIỜ

Mã số thuế: 0306836190

Đại diện pháp luật: Nguyễn Vân Vần

Địa chỉ: ấp Tân Điền, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


LÊ ĐẶNG THUỲ TRANG

Mã số thuế: 0311895152

Đại diện pháp luật: Lê Đặng Thuỳ Trang

Địa chỉ: ấp Lý Thái Bửu, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


VÕ THỊ HẬU

Mã số thuế: 0311895057

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Lý Hoà Hiệp, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


NGUYỄN THỊ NGỌC THUẬN

Mã số thuế: 0311795373

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Thuận

Địa chỉ: ấp Tân Điền, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


LÊ THỊ ĐẸP

Mã số thuế: 0311843316

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Lý Hoà Hiệp, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


PHAN THỊ TRƠN NHỎ

Mã số thuế: 0311843203

Đại diện pháp luật: Phan Thị Trơn Nhỏ

Địa chỉ: ấp Lý Thái Bửu, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


PHAN VĂN HƯNG

Mã số thuế: 0311843034

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Lý Hoà Hiệp, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh