Tìm thấy (547,410) doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh

LÊ THỊ GÁI EM

Mã số thuế: 0306593212

Đại diện pháp luật: Lê Thị Gái Em

Địa chỉ: Tân Điền, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


VÕ THỊ HẰNG MY

Mã số thuế: 0309778155

Đại diện pháp luật: Võ Thị Hằng My

Địa chỉ: ấp Tân Điền, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


NGUYỄN DUY LỘC

Mã số thuế: 0307100935

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Tân Điền, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


ĐẶNG THỊ NGỌC TRINH

Mã số thuế: 0307006812

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Ngọc Trinh

Địa chỉ: ấp Lý Hòa Hiệp, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


NGUYỄN NGỌC QUÍ

Mã số thuế: 0307006724

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Lý Hòa Hiệp, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ NHƠN

Mã số thuế: 0309251016

Đại diện pháp luật: Trần Văn Cành

Địa chỉ: ấp Lý Thái Bửu, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


VÕ THỊ HỒNG MƠI

Mã số thuế: 0310178191

Đại diện pháp luật: Võ Thị Hồng Mơi

Địa chỉ: 281/33 đường Lý Nhơn, ấp Lý Hòa Hiệp, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


TỐNG VĂN THANH

Mã số thuế: 0310162970

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Lý Thái Bửu, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


PHAN VĂN CÒN

Mã số thuế: 0310162931

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: , Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC TRỌNG ĐỨC

Mã số thuế: 0310624689

Đại diện pháp luật: Lê Phước Trọng

Địa chỉ: 10 Đường Bến Bà Năm, Tổ 10, ấp Tân Điền, xã Lý Nhơn, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh