Tìm thấy (547,410) doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh

HTX SẢN XUẤT MUỐI VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ MUỐI TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 0305515927

Đại diện pháp luật: Phan Thành Thuộc

Địa chỉ: ấp Lý Thái Bửu, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


TRẦN THỊ THU HỒNG

Mã số thuế: 0305598835

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hồng

Địa chỉ: ấp Tân Điền, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


TRƯỜNG THCS LÝ NHƠN

Mã số thuế: 0305139599

Đại diện pháp luật: Đặng Thanh Hải

Địa chỉ: ấp Lý Thái Bửu Xã Lý Nhơn, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MUỐI THIÊN NHIÊN

Mã số thuế: 0305097645

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Khoa

Địa chỉ: 103 Đường Lý Nhơn, ấp Lý Hòa Hiệp, xã LN, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


TRƯỜNG MẦM NON LÝ NHƠN-HUYỆN CẦN GIỜ

Mã số thuế: 0308487989

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nõn

Địa chỉ: ấp Tân Điền, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


DƯƠNG THỊ MỘNG THƠ

Mã số thuế: 0309365126

Đại diện pháp luật: Dương Thị Mộng Thơ

Địa chỉ: ấp Tân Điền, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


PHAN THỊ MINH PHƯỢNG

Mã số thuế: 0306406800

Đại diện pháp luật: Phan Thị Minh Phượng

Địa chỉ: ấp Lý Thái Bửu, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


PHAN THỊ LỆ TUYỀN

Mã số thuế: 0306406769

Đại diện pháp luật: Phan Thị Lệ Tuyền

Địa chỉ: ấp Lý Thái Bửu, X.Lý Nhơn, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


TRẦN THỊ NGỌC OANH

Mã số thuế: 0306406688

Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Oanh

Địa chỉ: ấp Tân Điền, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CHÂU THỊ XUÂN KIỀU

Mã số thuế: 0306593540

Đại diện pháp luật: Châu Thị Xuân Kiều

Địa chỉ: Lý Hòa Hiệp, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh