Tìm thấy (39) doanh nghiệp tại Xã Xuân Lộc

HỢP TÁC XÃ TRỒNG TRỌT CÔNG NGHỆ CAO TAM THANH

Mã số thuế: 2601047944

Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Định

Địa chỉ: Khu 1, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ


CÔNG TY TNHH KHAI THÁC, XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN AN LỘC

Mã số thuế: 2601030115

Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng

Địa chỉ: Khu 2, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNH THÚY

Mã số thuế: 2601001379

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Cảnh

Địa chỉ: Khu 5, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ


CÔNG TY TNHH HÙNG THẮNG THANH THỦY

Mã số thuế: 2600993378

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Toàn

Địa chỉ: Khu 5, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ


HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP -KINH DOANH TỔNG HỢP TÂM TIẾN

Mã số thuế: 2600985916

Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Yên

Địa chỉ: Khu 1, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ


CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI TRUNG KIÊN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600974368

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên

Địa chỉ: Khu 1, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HASIMA

Mã số thuế: 2600961915

Đại diện pháp luật: Tô Trọng Hải

Địa chỉ: Khu 2, Xã Xuân Lộc, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CHĂN NUÔI, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 2600958704

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên

Địa chỉ: Khu 1, Xuân Lộc, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ


CÔNG TY TNHH CHÈ TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 2600957997

Đại diện pháp luật: Lê Anh Hải

Địa chỉ: Khu 8, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ


CÔNG TY TNHH MTV SƠN LỘC PHÁT

Mã số thuế: 2600950455

Đại diện pháp luật: Đỗ Tiến Dũng

Địa chỉ: Khu 3, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ