Tìm thấy (9) doanh nghiệp tại Xã Phượng Mao

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG THANH THỦY

Mã số thuế: 2600993748

Đại diện pháp luật: Hoàng Hữu Long

Địa chỉ: Khu 10, Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ


CÔNG TY CỔ PHẦN TQĐ

Mã số thuế: 2600974382

Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Quyết

Địa chỉ: Đồi ốc, Khu 1, Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ


CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600970998

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hoàn

Địa chỉ: Khu 4, Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ


TRƯỜNG MẦM NON PHƯỢNG MAO

Mã số thuế: 2600923941

Đại diện pháp luật: Đinh Thị Thơm

Địa chỉ: Khu 1, Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ


HỢP TÁC XÃ DỊNH VỤ THUỶ LỢI PHƯỢNG MAO

Mã số thuế: 2600704964

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Khoá

Địa chỉ: Khu 01, Xã Phượng mao, Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỢNG MAO

Mã số thuế: 2600600690

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỢNG MAO

Mã số thuế: 2600200029

Đại diện pháp luật: Bùi Duy Thanh

Địa chỉ: Xã Phượng mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỢNG MAO

Mã số thuế: 2600600570

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu 2, xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ


CÁN BỘ THU XÃ PHƯỢNG MAO

Mã số thuế: 2600200029-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Chi cục thuế huyện Thanh Thủy, Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ