Tìm thấy (6.664) doanh nghiệp tại Lạng Sơn

CÔNG TY TNHH SONG LONG ĐỒNG ĐĂNG

Mã số thuế: 4900870701

Đại diện pháp luật: Mạc Văn Võ

Địa chỉ: Số 33, Khu Nam Quan, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn


CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TUẤN MINH LS

Mã số thuế: 4900870677

Đại diện pháp luật: Nông Văn Thu

Địa chỉ: Số 88, Khu Lò Rèn, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn


CÔNG TY TNHH MTV DƯƠNG PHONG LS

Mã số thuế: 4900868741

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Dương

Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, khu Nam Quan, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn


HỢP TÁC XÃ DU LỊCH HỮU LỄ - HỮU LIÊN

Mã số thuế: 4900868702

Đại diện pháp luật: Nông Bích Hằng

Địa chỉ: Huyện Văn Quan, Xã Hữu Lễ, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn


HỢP TÁC XÃ BÌNH PHÚC

Mã số thuế: 4900870726

Đại diện pháp luật: Hà Văn Phúc

Địa chỉ: Thôn Khòn Khẻ, Xã Bình Phúc, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn


HỢP TÁC XÃ TRÀNG CÁC

Mã số thuế: 4900869079

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bằng

Địa chỉ: Thôn Nà Rẹ, Xã Tràng Các, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn


HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN HỮU CƠ BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900868082

Đại diện pháp luật: Dương Công Điều

Địa chỉ: Thôn Tiên Hội, Xã Hưng Vũ, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TUẤN HƯNG

Mã số thuế: 4900868501

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn ón

Địa chỉ: Số 111 Khối phố Trần Phú, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ CHĂN NUÔI HỢP TIẾN

Mã số thuế: 4900868903

Đại diện pháp luật: Phạm Bá Tình

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thuận, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn


CÔNG TY TNHH BẢO PHÚ LỘC

Mã số thuế: 4900870941

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Điềm

Địa chỉ: Thôn Hồng Phong 2, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn