Tìm thấy (215) doanh nghiệp tại Huyện Văn Quan

HỢP TÁC XÃ DU LỊCH HỮU LỄ - HỮU LIÊN

Mã số thuế: 4900868702

Đại diện pháp luật: Nông Bích Hằng

Địa chỉ: Huyện Văn Quan, Xã Hữu Lễ, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn


HỢP TÁC XÃ BÌNH PHÚC

Mã số thuế: 4900870726

Đại diện pháp luật: Hà Văn Phúc

Địa chỉ: Thôn Khòn Khẻ, Xã Bình Phúc, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn


HỢP TÁC XÃ TRÀNG CÁC

Mã số thuế: 4900869079

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bằng

Địa chỉ: Thôn Nà Rẹ, Xã Tràng Các, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG GIANG LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900824991

Đại diện pháp luật: Vi Văn Trường

Địa chỉ: Thôn Đoỏng Đeng, Xã Chu Túc, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn


TRƯỜNG MẦM NON XÃ CHU TÚC

Mã số thuế: 4900789105

Đại diện pháp luật: HOàNG THị THậN

Địa chỉ: Thôn Nà Tèn, Xã Chu Túc, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU TÚC

Mã số thuế: 4900263947

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thanh

Địa chỉ: Thôn Nà Tèn, xã Chu Túc, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CHU TÚC

Mã số thuế: 4900264203

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn Nà tèn, Xã Chu Túc, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn


TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ CHU TÚC

Mã số thuế: 4900264179

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lý

Địa chỉ: Pò Nghè, Chu Túc, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn


CÔNG TY TNHH MTV VLXD NAM THÀNH

Mã số thuế: 4900812107

Đại diện pháp luật: Chu Văn Thắng

Địa chỉ: Phố Điềm He I, Xã Văn An, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn


TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ VĂN AN

Mã số thuế: 4900422379

Đại diện pháp luật: Hoàng thị Bình

Địa chỉ: Xã Văn An, Huyện Văn Quan, Lạng Sơn