Tìm thấy (12) doanh nghiệp tại Xã Mường Tè

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HỮU THỌ

Mã số thuế: 6200087841

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Mường Tè, Xã Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200078928

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Mường Tè, Xã Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu


HỢP TÁC XÃ THIÊN TRƯỜNG ĐỊNH

Mã số thuế: 6200061064

Đại diện pháp luật: Trần Văn Định

Địa chỉ: Bản Nậm Củm, Xã Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUYỀN HÂN

Mã số thuế: 6200033130

Đại diện pháp luật: Đoàn Sỹ Hiệp

Địa chỉ: Bản Pắc Ma, xã Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu


TRƯỜNG PTCS PẮC MA

Mã số thuế: 6200030524

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON XÃ MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200028162

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu


TRƯỜNG TRUNG HỌC SỐ 1 XÃ MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200028194

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200028109

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200028148

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu


HỢP TÁC XÃ - VĨNH NGHIỆP

Mã số thuế: 6200014392

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Chí

Địa chỉ: Khu phố 8, TT Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu