Tìm thấy (273) doanh nghiệp tại Huyện Mường Tè

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐẤT VIỆT LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200111332

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hiền

Địa chỉ: Khu 12, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS TÁ BẠ

Mã số thuế: 6200102070

Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Dũng

Địa chỉ: Trung tâm xã Tá Bạ, Xã Tá Bạ, Huyện Mường Tè, Lai Châu


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC TÁ BẠ

Mã số thuế: 6200095306

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Long

Địa chỉ: xã Tá Bạ, Xã Tá Bạ, Huyện Mường Tè, Lai Châu


UBND XÃ TÁ BẠ

Mã số thuế: 6200073768

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tá Bạ, Xã Tá Bạ, Huyện Mường Tè, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON VÀNG SAN

Mã số thuế: 6200101937

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lợi

Địa chỉ: Bản Vàng San, Xã Vàng San, Huyện Mường Tè, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON VÀNG SAN

Mã số thuế: 6200097342

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lợi

Địa chỉ: Trung tâm xã Vàng San, Xã Vàng San, Huyện Mường Tè, Lai Châu


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS VÀNG SAN

Mã số thuế: 6200091608

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Vàng San, Xã Vàng San, Huyện Mường Tè, Lai Châu


UBND XÃ VÀNG SAN

Mã số thuế: 6200072595

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Vàng San, Xã Vàng San, Huyện Mường Tè, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON XÃ MÙ CẢ

Mã số thuế: 6200102112

Đại diện pháp luật: Lò Thị ái

Địa chỉ: Bản Mù Cả, Xã Mù Cả, Huyện Mường Tè, Lai Châu


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC MÙ CẢ

Mã số thuế: 6200097487

Đại diện pháp luật: Trần Xuân Hạnh

Địa chỉ: Bản Mù Cả, Xã Mù Cả, Huyện Mường Tè, Lai Châu