Tìm thấy (558,907) doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 0316423636

Đại diện pháp luật: Ngô Thanh Hương

Địa chỉ: 172 Đường Rừng Sác, ấp Bình Thuận, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI AN PHÁT

Mã số thuế: 0316423530

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thủy Tiên

Địa chỉ: Số 24, Tổ 1, ấp An Hòa, Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM VIỆT TIẾN

Mã số thuế: 0316428105

Đại diện pháp luật: Lâm Tha

Địa chỉ: Số 39, Tổ 24, ấp An Lộc, Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN SƯƠNG

Mã số thuế: 0316437861

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Sương

Địa chỉ: 803 Đường Duyên Hải, ấp Long Thạnh, Xã Long Hoà, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HỮU

Mã số thuế: 0316437854

Đại diện pháp luật: Hồ Đức Hữu

Địa chỉ: 891 Đường Duyên Hải, ấp Long Thạnh, Xã Long Hoà, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH PHAN

Mã số thuế: 0316437318

Đại diện pháp luật: Phan Minh Anh

Địa chỉ: 775 Đường Duyên Hải, ấp Long Thạnh, Xã Long Hoà, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC ĐIỀN QUANG

Mã số thuế: 0316397584

Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Tuấn

Địa chỉ: 2/1 Đường Duyên Hải, ấp Long Thạnh, Xã Long Hoà, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH WILD WOLF

Mã số thuế: 0316423160

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hùng

Địa chỉ: số 1/195A, ấp Đồng Hòa, Xã Long Hoà, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH NFM

Mã số thuế: 0316422329

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hiền

Địa chỉ: Số 2/197, ấp Đồng Hoà, Xã Long Hoà, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH PURE WHITE

Mã số thuế: 0316420145

Đại diện pháp luật: Diệp Thành Tài

Địa chỉ: Số 2/197, ấp Đồng Hoà, Xã Long Hoà, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh