Tìm thấy (213) doanh nghiệp tại Phường 10

CÔNG TY TNHH SILKY SKY HOLDINGS

Mã số thuế: 0315814362

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phú

Địa chỉ: số 524 Vĩnh Khánh, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH LINKY

Mã số thuế: 0315811153

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phú

Địa chỉ: số 524 Vĩnh Khánh, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẠI AN

Mã số thuế: 0315815951

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tuyên

Địa chỉ: 122 Vĩnh Khánh, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG LÂM

Mã số thuế: 0315728258

Đại diện pháp luật: Ngô Văn Trọng

Địa chỉ: 94/56 Tôn Đản, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI PHÚC

Mã số thuế: 0315725433

Đại diện pháp luật: Mai Văn Long

Địa chỉ: 122/27/45 Tôn Đản, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ ORCHID

Mã số thuế: 0315681345

Đại diện pháp luật: Võ Quốc Tân

Địa chỉ: 122/27/36 Tôn Đản, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUE BOX

Mã số thuế: 0315656349

Đại diện pháp luật: Quách Thị Thanh Tú

Địa chỉ: 232/39 Đoàn Văn Bơ, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH CANA VIETLUCK

Mã số thuế: 0315607158

Đại diện pháp luật: Trần Văn Song

Địa chỉ: 122/41 Vĩnh Khánh, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KHÁNH HÀO

Mã số thuế: 0315604213

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Khanh

Địa chỉ: 122 Vĩnh Khánh, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH HOTEL NGUYỆT LINH

Mã số thuế: 0315590761

Đại diện pháp luật: Lương Thị Nguyệt

Địa chỉ: 232/63/5, 7 Đoàn Văn Bơ, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh