Tìm thấy (4.267) doanh nghiệp tại Phường Thảo Điền

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LỘC PHÚ

Mã số thuế: 0316579697

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lắm

Địa chỉ: 22/2A/4 Đường 61, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH FORM BRANDING

Mã số thuế: 0316584577

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Long

Địa chỉ: 204C nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH KINGS INVEST HOLDINGS

Mã số thuế: 0316577650

Đại diện pháp luật: Trương Minh Phú

Địa chỉ: 69 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH HAPPY COW

Mã số thuế: 0316580533

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Vân

Địa chỉ: 54 Đỗ Quang, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HUY PHAN

Mã số thuế: 0316591528

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hậu

Địa chỉ: 50 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AVI

Mã số thuế: 0316606301

Đại diện pháp luật: Trương Lê Mỹ Ngữ

Địa chỉ: Số 188A2 Đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY CỔ PHẦN 5D CAPITAL PARTNERS

Mã số thuế: 0316594141

Đại diện pháp luật: Bùi Nguyễn Huyền Trang

Địa chỉ: 12 Đặng Hữu Phổ, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH ẨM THỰC CHÂU Á YO YUMMY OI

Mã số thuế: 0316596004

Đại diện pháp luật: Tô Mỹ Lan

Địa chỉ: 39 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH DESIGN AND BUILD PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 0316603170

Đại diện pháp luật: Trần Kim Quý

Địa chỉ: 47 Lê Văn Miến, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH FROM EAST TO WEST

Mã số thuế: 0316597103

Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Đức

Địa chỉ: 19 Đường 46, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh