Tìm thấy (2.776) doanh nghiệp tại Phường Bình An

CÔNG TY TNHH LIVING GLOBAL TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0316435303

Đại diện pháp luật: Võ Quang Tấn

Địa chỉ: 33A Trần Não, Khu Phố 4, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY CỔ PHẦN URBANOS

Mã số thuế: 0316441667

Đại diện pháp luật: Moon Haeryong

Địa chỉ: Số 13B, Đường số 12, Khu phố 4, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH BLUE DRAGON COMMUNICATIONS

Mã số thuế: 0316441829

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Phương

Địa chỉ: Số 13B đường số 12, khu phố 4, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH COA WORK HOLDINGS

Mã số thuế: 0316439146

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Sơn

Địa chỉ: Số 18/12, Đường 35, khu phố 02, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHẤT ĐĂNG

Mã số thuế: 0316471238

Đại diện pháp luật: Trần Xuân Mậu

Địa chỉ: 1B Đường số 30, khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN LAND

Mã số thuế: 0316472182

Đại diện pháp luật: Ngàn Quốc Phong

Địa chỉ: 166 Trần Não, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH BLUE INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0316475680

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh

Địa chỉ: Số 90 Đường số 20, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH HỒNG SÂM NARA

Mã số thuế: 0316474246

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Kiểu

Địa chỉ: 41/4A Đường Số 9, Khu Phố 4, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT CARA

Mã số thuế: 0316484540

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Quân

Địa chỉ: E1 Đường số 3, Khu phố 3, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH JH PARTNERS

Mã số thuế: 0316487703

Đại diện pháp luật: Jeong Jihoon

Địa chỉ: tầng 2, số 65 Trần Não, khu phố 4, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh