Tìm thấy (24) doanh nghiệp tại Xã Trung Lương

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÁI SONG

Mã số thuế: 3002035571

Đại diện pháp luật: Kiều Đình ái

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Hồng, tổ dân phố 7, Xã Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC ANH

Mã số thuế: 3002096302

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Đức

Địa chỉ: Số 519 Nguyễn ái Quốc, tổ dân phố Phúc Sơn, Xã Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU

Mã số thuế: 3002030823

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tiên

Địa chỉ: Số 65 đường Thống Nhất, tổ dân phố Hầu Đền, Xã Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH - QUỐC ANH

Mã số thuế: 3002027926

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Anh

Địa chỉ: Số 632 Nguyễn ái Quốc, tổ dân phố Phúc Sơn, Xã Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI IRON ART 268

Mã số thuế: 3001948515

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Miếu, Xã Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CHỢ TRUNG LƯƠNG

Mã số thuế: 3001890696

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hà

Địa chỉ: TDP Hầu Đền, Xã Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh


CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG HỒNG LĨNH

Mã số thuế: 3001778373

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hồng

Địa chỉ: (Tại nhà ông Nguyễn Ngọc Hồng), Tổ Quỳnh Lâm, Xã Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH VIETBE HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3001682551

Đại diện pháp luật: Trần Thái Bình

Địa chỉ: Tại nhà bà Nguyễn Thị Xanh, khối 9, Xã Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH TINH VŨ SƠN

Mã số thuế: 3001528510

Đại diện pháp luật: Đinh Quang Được

Địa chỉ: nhà ông Đinh Quang Được, Khối 3, Xã Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh


TRƯỜNG MẦM NON TRUNG LƯƠNG

Mã số thuế: 3001261419

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Phương

Địa chỉ: Khối 1, Trung Lương, Xã Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh