Tìm thấy (11) doanh nghiệp tại Xã Thuận Lộc

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG SẢN TUẤN ANH

Mã số thuế: 3002130088

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lĩnh

Địa chỉ: Thông Hồng Nguyệt, Xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 16-8

Mã số thuế: 3002117168

Đại diện pháp luật: Trần Đình Hậu

Địa chỉ: Nhà ông Trần Đình Hậu, thôn Chùa, Xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THUẬN LỘC

Mã số thuế: 3001702818

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hòa

Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THUẬN LỘC

Mã số thuế: 3001270117

Đại diện pháp luật: Đinh Sỹ Bình

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Thuận Lộc, Xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh


TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN LỘC

Mã số thuế: 3000984750

Đại diện pháp luật: Trần Khắc Mông

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh


TRƯỜNG MẦM NON THUẬN LỘC

Mã số thuế: 3000978676

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh


UBND XÃ THUẬN LỘC

Mã số thuế: 3000160584

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG LONG TẠI MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 3501280064-002

Đại diện pháp luật: Trần Văn Thuý

Địa chỉ: Nhà ông Trần Hàm, Thôn Phúc Thuận, Xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ HUY HOÀNG

Mã số thuế: 3001687983

Đại diện pháp luật: Trần Văn Hữu

Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh


TRƯỜNG TIỀU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ THUẬN LỘC

Mã số thuế: 3002198174

Đại diện pháp luật: Đinh Hữu Tài

Địa chỉ: Thôn Thuận Trung, Xã Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh